Òrgans de Govern

Patronat de la FUEIB

D'acord amb estatuts de la FUEIB, el Patronat és l'òrgan suprem de govern, administració i representació de la Fundació, al qual correspon de complir els fins fundacionals, administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne el rendiment i la utilitat.

El Patronat està format per membres nats; els membres elegits pel Consell de Govern de la UIB; els membres elegits pel Consell Social; i els membres elegits pel Patronat.

Són els següents:

 

Membres nats (art 11.2. a, estatuts FUEIB):

 • Dr. Jaume Carot Giner. President. Rector de la Universitat de les Illes Balears
 • Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà. Vicepresident. President del Consell Social de la UIB
 • Dra. Loren Carrasco Martorell, vicerectora d'Innovació i Transformació Digital
 • Sra. Maria Consolación Hernández Guerra. Gerenta de la UIB

Cinc professors de la UIB, elegits pel Consell de Govern de la Universitat (art. 11.2.b, estatuts FUEIB):

 • Dr. Carles Mulet Forteza
 • Dr. Victor Homar Santaner
 • Dra. Antonia Mas Pichaco
 • Dra. Maria del Pilar Roca Salom
 • Dr. José Maria Carretero Gómez

Elegits pel Consell Social de la UIB (art. 11.2.c, estatuts FUEIB):

 • Sra. Edita Navarro Tuneu
 • Sr. Vicenç Rotger Rebassa
 • Sra. Malena Riudavets Suárez
 • Sr. Bernat Bonnín Pons-Estel
 • Sr. Antoni Horrach Moyà
 • Sra. Carmen Planas Palou

CAIB i altres administracions de les que la FUEIB sigui mitjà propi (art. 11.2.d, estatuts FUEIB):

 • Sr. Josep Lluís Pons Hinojosa. Director general de Política Universitària i Recerca

Elegits pel Patronat (art. 11.2.e, estatuts FUEIB):

 • Dr. Adrià Muntaner Mas
 • Dra. Carmen Touza Garma
 • Dr. Miquel A. Roca Bennasar
 • Dr. Pere Palou Sampol
organigrama cat