Òrgans de Govern

Patronat de la FUEIB

 

Secció pendent d'actualització

 

D'acord amb els articles 9 i 11 dels Estatuts de la FUEIB, el Patronat és l'òrgan suprem de govern, administració i representació de la Fundació, al qual correspon de complir els fins fundacionals, administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne el rendiment i la utilitat.

El Patronat està format per membres nats; els membres elegits pel Consell de Govern de la UIB; els membres elegits pel Consell Social; i els membres cooptats, elegits pel Patronat.

 

organigrama cat