Òrgans de Govern

Patronat de la FUEIB

D'acord amb els articles 9 i 11 dels Estatuts de la FUEIB, el Patronat és l'òrgan suprem de govern, administració i representació de la Fundació, al qual correspon de complir els fins fundacionals, administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne el rendiment i la utilitat.

El Patronat està format per membres nats; els membres elegits pel Consell de Govern de la UIB; els membres elegits pel Consell Social; i els membres cooptats, elegits pel Patronat.

Membres nats

 • President del Patronat: Doctor Llorenç Huguet Rotger, rector de la UIB
 • Vicepresident del Patronat: Senyor Bartomeu Llinàs Ferrà, president del Consell Social
 • Doctor Enrique García Riaza, vicerector d'Investigació i Internacionalització
 • Secretari del Patronat (no patró): Senyor Jeroni Reynés Vives, vicesecretari general de la UIB

Membres elegits pel Consell de Govern de la UIB

 • Doctora Maria Llompart Bibiloni
 • Doctor Jordi Llabrés Bordoy
 • Doctora Lorenza Carrasco Martorell
 • Doctora Maria Juan Garau
 • Doctor José María Carretero Gómez

Membres elegits pel Consell Social

 • Senyora Edita Navarro Tuneu
 • Senyor Vicenç Rotger Rebassa
 • Senyora Malena Riudavets Suárez
 • Senyor Bernat Bonnín Pons-Estel
 • Senyor Antoni Horrach Moyà
 • Senyora Carmen Planas Palou

Membres elegits pel Patronat (cooptats)

 • Doctor Antoni Aguiló Pons, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable
 • Doctora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, vicerectora d'Estudiants
 • Doctor Josep Lluis Pons Hinojosa, director general de Política Universitària i Recerca
organigrama cat