Registre d'Activitats de Tractament (RAT)

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 31 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i l’article 30 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, fa pública la relació del registre d’activitats de tractament.

 

Consulti la taula a continuació

 

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

COL·LECTIU

TERMINI

FINALITAT

Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP)

Sol·licitants Dos anys des de la darrera actualització del currículum. Dades personals de les persones interessades en el DOIP, per a la selecció d'ofertes professionals i/o pràctiques extracurriculars. Control i gestió de la borsa de treball. Recepció de Currículums
 

UIBTalent Formació Avançada

Sol·licitants Terminis legals Dades personals de les persones interessades en el deparament UIBTalent, per a gestionar els estudis propis de la UIB.
Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI) Sol·licitants Terminis legals Dades personals dels interessats en aquest servei, amb. L'objectiu de dinamitzar les relacions entre la comunitat científica universitària, les empreses i altres agents socioeconòmics.
 Organització de Congressos i Conferències Sol·licitants Terminis legals Dades personals dels participants, organitzadors i assistents a conferències i congressos.
 CampusEsport Sol·licitants, participants, inscrits, abonats, pares/mares Terminis legals Dades de les persones interessades en els serveis de Campusesport (activitats dirigides, tornejos, estades, lloguers d'espais, etc)

Residència d'estudiants

Sol·licitants i residents Normativa mercantil: sis anys, llibres, correspondència i justificants (Codi Comerç art. 30). Establiments Hotelers: tres anys, llibre-registre i registres d'entrada OM INT/1922/2003). Llibre registre de Residents, gestió de clients, comptable, fiscal, i administrativa
RH / Gestió del personal i nòmines Empleats, representant legal, sol·licitants Laboral i seguretat social: quatre anys, documents i registres d'obligacions laborals (RDL 5/2000 art. 4). Prevenció de riscos laborals: cinc anys, documents i registres d'obligacions en matèria de PRL (RDL 5/2000 art. 4). Gestió laboral i nòmines , prevenció de riscos laborals, recursos humans, gestió de nòmines, selecció de RRHH.
 

Videovigilància

Personal, alumnes, clients i usuaris proveïdors  

Videovigilància: trenta dies, imatges captades (Inst. 1/2006 AEPD).

Seguretat, intal·lacions, compliment de les obligacions de les normatives internes, control laboral i control d'accés als edificis, videovigilància.
Usuaris web (amb o sense registre)  Clients i usuaris Logs de navegació, un any. Usuaris registrats 5 anys des de la darrera connexió. Gestió comptable, fiscal i administrativa, comerç electrònic.
Usuaris xarxes socials, comerç electrònic  Clients i usuaris Logs de navegació, un any. Usuaris registrats, 5 anys des de la darrera connexió. Gestió de les xarxes socials, comerç electrònic.
Clients/proveïdors  Clients i usuaris proveïdors Comptabilitat i fiscalitat: 4 anys, documents i registres de transcendència tributaria (Llei General Tributària arts. 66 a 70). Gestió administrativa i comptable de possibles proveïdors, gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa.