Informació Econòmica

DADES I XIFRES

 

El Patronat de la FUEIB té acordat un Pla d'Actuacions per a l'exercici econòmic 2019 per un import total de 7.335.128,47 euros.

Es pot descarregar la informació completa relativa al pressupost de 2019, 2018, 2017 i 2016 i els comptes anuals del anys 2017, 2016 i 2015.