Informació Econòmica

El Patronat de la FUEIB acordà un Pla d'Actuacions per a l'exercici econòmic 2018 per un import total de 7.835.297,32 euros. Es pot descarregar la informació completa relativa al pressupost de 2018, 2017 i 2016 i els comptes anuals del anys 2017 i 2016.