OTRI Investigadors de la UIB participen a la jornada Acceleració de Projectes: del laboratori al mercat L’objectiu d'aquesta jornada era transmetre els diferents instruments de finançament de projectes de recerca en salut

jornada acceleració

L'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, en el marc de l’Enterprise Europe Network (EEN), celebrà ahir la jornada 'Acceleració de Projectes: Del laboratori al mercat'.

L'objectiu d'aquesta trobada era donar a conèixer els diferents instruments de finançament de projectes de recerca en salut, així com els nous esquemes de relació publicoprivada com la compra pública innovadora.

La jornada estaba adreçada a investigadors i gestors de recerca de l’entorn públic i privat de les Illes Balears (UIB, hospitals, centres de recerca, clústers empresarials...) que tenen projectes de recerca. Els investigadors que hi assistiren pogueren donar a conèixer els seus projectes i celebrar reunions individuals de consulta amb els ponents, els quals els assessoraren sobre els diferents instruments i mecanismes per obtenir finançament.

La jornada comptà amb experts de la Fundació per a la Innovació i la Prospectiva en Salut a Espanya (FIPSE), Effectia Consulting i EIT Health, entitats que faciliten la transferència de coneixements en l’àmbit del sector sanitari i que ajuden a superar el context de dificultats pressupostàries que tenen els investigadors i gestors de recerca públics i privats.

Data de publicació: 23/03/2017