Protecció dels resultats de recerca

MÉS INFORMACIÓ

Existeixen diferents figures de protecció dels resultats de la investigació i l'activitat creadora, englobades en drets de propietat industrial (patents, models d'utilitat, marques i dissenys industrials) i propietat intel·lectual (drets sobre obres artístiques, literàries, científiques i programari). Però, a més, existeix la figura del secret industrial.

Totes les modalitats de protecció són de caràcter territorial. Això implica que només tenen validesa al país on s'ha concedit la protecció i que, per tant, la seva divulgació prèvia anul·la el requisit de novetat. Per tant, a l'hora d'establir contactes amb tercers −ja sigui per a projectes de R+D col·laboratius, serveis, assistència tècnica, etc, és necessari evitar qualsevol forma de divulgació de la invenció, tret que prèviament se signi un acord de confidencialitat.

Si, com a resultat de les vostres activitats d'investigació, heu obtingut un resultat objecte de protecció i amb aplicació industrial, poseu-vos en contacte amb la OTRI a través de l'adreça lorena.vela@fueib.org o al telèfon 971 25 96 67.