Experts avaluadors de projectes de R+D+I

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha signat diversos convenis de col·laboració amb empreses certificadores de projectes innovadors i acreditades per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) amb l'objectiu que personal investigador de la UIB pugui ser contractat com a avaluador per a la certificació de projectes dins dels seus respectius camps de coneixement.

La funció dels experts és elaborar, per a cada projecte, un informe on s'identifiquen els elements que suposen una innovació respecte al coneixement existent a l'àrea. Per formar part de la llista d'experts no és necessari comptar amb un coneixement previ sobre el procés de certificació, ja que els experts reben formació inicial i ajuda per part del personal de les entitats expenedores del certificat. La llista de les empreses certificadores amb conveni marc de col·laboració amb la UIB és la següent:

Els requisits mínims que han de complir els experts avaluadors són:

  • Titulació universitària superior
  • Experiència laboral mínima de 8 anys (el grau de doctor equival a 4 anys d'experiència)
  • Un mínim de 4 anys desenvolupant activitats de R+D+I
  • Haver participat en projectes de recerca que hagin durat, almenys, 2 anys dels últims 5 anys.

Els requisits mínims que han de complir els experts per ser avaluadors són:

  • Titulació universitària superior
  • Experiència laboral mínima de 8 anys (el grau de doctor equival a 4 anys d'experiència)
  • Almenys 4 anys d'experiència en activitats o projectes de R+D+I

Els requisits mínims que han de complir els experts per ser avaluadors són:

  • Titulació universitària superior
  • Experiència laboral mínima de 8 anys (el grau de doctor equival a 4 anys d'experiència)
  • Almenys 4 anys d'experiència en activitats o projectes de R+D+I

Per sol·licitar més informació, contacteu amb otri@fueib.org