OTRI Convocatòria Retos - Colaboración 2016 Publicació de la convocatòria de Retos-colaboración per organismes d'investigació i empreses

Retos - Colaboración

Retos -Colaboración és una convocatòria promoguda pel Ministeri d'Economia i Competitivitat amb l'objectiu  de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l'aplicació empresarial de noves idees i tècniques i contribuir a la creació de nous productes i serveis. Tot això, a través del finançament de projectes en cooperació entre empreses i organismes públics.

Les entitats que es poden beneficiar de la convocatoria són: 

  • Organismes públics de recerca
  • Universitat públiques
  • Instituts d'investigació sanitària
  • Centres públics d'R+D
  • Centres tecnológics estatals i centres de suport a la innovació tecnològica nacionals
  • Universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D 
  • Altres centres privats d'R+D
  • Empreses, enteses com a societats mercantils, independentment de la seva forma jurídica
  • Associacions empresarials sectorials

Termini de la convocatòria: 7 de març de 2016

Data de publicació: 05/08/2016