OTRI Convocatòria PID 2016 Publicació de la convocatòria PID 2016

logo CDTI

Els Projectes de Recerca i Desenvolupament són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei presentats per una única empresa o per una agrupació empresarial. Aquests projectes poden comprendre tant activitats de recerca industrial com de desenvolupament experimental.

Dins d'aquesta convocatòria, existeixen quatre categories de projectes:

  1. Projectes de R+D Individuals, els beneficiaris de la qual seran les empreses
  2. Projectes de R+D en Cooperació Nacional. S'exigeix que els beneficiaris creuen una Agrupació d'Interès Econòmic (AIE) o consorci regit per un acord de col·laboració de, com mínim, 2 empreses i, com màxim, 6 socis.
  3. Projectes de Cooperació Tecnològica Internacional, que tenen com a objectiu fomentar la cooperació amb entitats d'altres països o capacitar a empreses espanyoles per millorar la seva participació en programes internacionals. Els beneficiaris seran les empreses espanyoles amb acord de col·laboració amb empreses estrangeres
  4. Projectes de R+D en convocatòria específica: projectes que es presentin en el marc d'una convocatòria específica del CDTI i que tindran les característiques establertes en la seva pròpia convocatòria.

Convocatòria oberta

Data de publicació: 05/08/2016