OTRI Convocatòria de la UIB per al foment de l'emprenedoria relacionada amb la investigació universitària L’Oficina de Transferència (OTRI) impulsa a l'emprenedoria i la transferència del coneixement del personal docent investigador

investigador

La Universitat de les Illes Balears (UIB) llança una convocatòria pública d'ajudes per a activitats d'emprenedoria del personal docent investigador (PDI) de la UIB. Aquesta convocatòria es disposa en el marc del projecte de consolidació del Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (Campus e-MTA).

El Campus e-MTA és un projecte internacional que vol assegurar el futur en els sectors hídric i turístic, generant respostes als reptes locals i globals en el desenvolupament i la sostenibilitat relatives a la gestió turística i de l'aigua. La convocatòria s'alinea amb la necessitat de consolidar el campus euromediterrani com a iniciativa promotora de l’educació, la recerca i la transferència del coneixement relacionada amb les àrees de coneixement que abasten la sostenibilitat turística, l’aigua, la computació, la física, les aplicacions, l’alimentació i la salut.

L’objectiu de la convocatòria és promoure la creació/consolidació d’empreses de base tecnològica. S’atorgaran ajuts per a la contractació de professorat associat que permeti al PDI dedicar-se en exclusiva durant el curs 2016-2017 a crear o consolidar un projecte empresarial per transferir un  resultat de la recerca a la UIB.

Els requisits, el format de la presentació de les candidatures, els criteris d’avaluació de les propostes, la composició de la Comissió Avaluadora, les dates d’interès i altres qüestions rellevants poden ser consultades a la convocatòria que es troba al menú principal.

Data de publicació: 26/07/2016