OTRI Prova pilot per crear un corredor sanitari segur entre la Península i les Balears L’estudi es durà a terme a Cala Millor durant les vacances de Pasqua a partir de l’ús de la tecnologia ShareEQR, desenvolupada a la UIB

shareqr

Un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB) estudiarà la viabilitat de la implementació del protocol sanitari SEQR per al moviment de passatgers segur, d'acord amb les necessitats actuals de la mobilitat turística derivades de la pandèmia causada per la COVID-19.

L'estudi es durà a terme durant les vacances de Pasqua a Cala Millor i s'allargarà fins el novembre de 2021, amb la col·laboració la Direcció General d’Emergències i Interior, el Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar i l’empresa Biolinea, com a laboratori d'acreditació. Aquesta iniciativa té el suport de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània amb la concessió del Fons d’Ajut Euroregional per fer front a la COVID-19 en el marc de l’objectiu específic num.3 (OS3.1).

     ShareQR: tecnologia per a una mobilitat segura

La proposta es basa en l’ús de la tecnologia ShareEQR, desenvolupada i patentada a la Universitat de les Illes Balears. Aquesta tecnologia permet transferir informació de manera autenticada i segura entre una font i una destinació sense necessitat de cap tipus d’infraestructura de comunicació i connexió digital entre elles.

ShareEQR es basa en imatges QR per establir un sistema sòlid de comunicació entre les entitats implicades en el control de la mobilitat i permet crear un marc de rastreig tot respectant la privacitat de les dades per aconseguir la màxima protecció de la població.

Els usuaris no s’han de descarregar cap aplicació específica, sinó que solament haurien d’obtenir la imatge EQR que emetrien les entitats certificadores de la informació continguda. La informació s’introdueix al formulari d’origen i, com a resultat, es genera la imatge EQR, que quedaria a disposició del ciutadà final que se li podria facilitar a través del correu electrònic o d’un missatge SMS, si fos necessari. La informació encriptada continguda dins la imatge EQR quedaria protegida en tot el procés de transferència. El procés de validació sobre el terreny el faria l’agent autoritzat utilitzant una aplicació lectora autoritzada capaç d’obtenir la informació protegida.

     Corredor sanitari segur

La proposta de corredor es basa en la tecnologia ShareEQR i les imatges EQR per a fer possible tant l’acreditació per a l’entrada permesa en un destí, com facilitar el rastreig de contactes durant el temps d’estada. A més, el sistema també permet l’acreditació de sortida de no haver estat relacionat amb cap brot detectat durant la seva estada.

La informació encriptada i continguda dins la imatge EQR es genera i s’acredita mitjançant les entitats autoritzades en el lloc d’origen del viatger. La imatge EQR es converteix en una traça digital que pot ser validada en diferents moments durant el trajecte: a l’entrada de l’aeroport o port, a l’entrada de l’avió o vaixell, a l’arribada al destí. D’aquesta forma es pot tenir una traçabilitat del viatge i del moment d’entrada al destí. Aquest mecanisme permet, a més de contribuir al rastreig de contactes si es detecta un contagi durant el trajecte, establir un mecanisme àgil per determinar l’entrada permesa en el destí: origen acreditat, vacunació acreditada, test acreditat.

En el destí la informació encriptada s’enregistra al serveis d’emergència de la comunitat amb l’objectiu de poder ser consultada en cas de ser requerit pel protocol de seguiment de contactes establer a la comunitat de les Illes Balears. Millorant la capacitat de rastreig d’aquest protocol.

El mateix EQR es pot usar per deixar constància de la presència del viatge en un establiment d’oci, per autoritzar l’entrada en certs esdeveniments o per regular l’aforament mitjançant lectors ràpids electrònics.

El mateix EQR proporciona informació útil per millorar la resposta a situacions d’emergència permeten aportar informació acreditada de malalties cròniques, al·lèrgies o tractament farmacològic. Aquesta informació ajuda a definir millor la resposta sanitària durant una primera actuació en situació d’emergència. A més, la barrera idiomàtica no és un problema en poder realitzar la traducció de la informació de forma automàtica.

Data de publicació: 22/03/2021