OTRI CaixaImpulse llança una nova convocatòria de finançament i suport per a projectes biomèdics innovadors El programa ofereix un servei de finançament i suport mitjançant formació, mentoria i assessorament

caixaimpulse

L'objectiu d'aquesta convocatòria, dirigida a personal investigador d'universitats, hospitals i organitzacions no governamentals (ONG), és el foment d'actuacions en matèria de transferència de coneixements dins de l'àmbit de la biomedicina i de les ciències de la vida i la salut, a través d'acords de llicència o de creació de spin-off.

Els projectes que es presentin la convocatòria han d'estar dirigits per perosones jurídiques o físiques amb estudis superiors (graduats universitaris, professors universitaris o doctors), que tinguin com a finalitat transferir un resultat protegit o susceptible de protecció provinent de la seva activitat de recerca i innovació.

El programa ofereix un servei de suport proporcionant formació, mentoria i assessorament d'experts, així com activitats de networking amb empreses del sector, investigadors i emprenedors, per promoure el desenvolupament d'un pla de valorització, pla d'empresa o de comercialització i crear oportunitats de negoci i cooperació. També inclou un pla de suport financer pel desenvolupament d'un pla de valorització, que inclogui operacions, comercialització i implementació comercial, d'entre 70 i 100 mil euros per projecte seleccionat.

Els beneficiaris de l'ajut són les universitats, fundacions universitàries, centres de recerca i transferència, centres tecnològics, hospitals, fundacions hospitalàries i institucions sense ànim de lucre l'activitat principal de les quals sigui la recerca. Aquestes entitats han de ser propietàries o copropietàries dels actius protegits o protegibles resultants de la recerca i objecte del pla de valorització.

La convocatòria CaixaImpulse 2019 resta oberta fins al 18 de març. Podeu obtenir més informació aquí.

Data de publicació: 13/02/2019