OTRI Oberta la convocatòria d’ajuts per a PIME i entitats sense ànim de lucre per a activitats d’R+D+I L’objecte de la present convocatòria és el foment d’actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores

convocatoria

Convocatòria d'ajuts per a PIME i agrupacions sense ànim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per dur a terme en matèria de transferència de coneixement i activitats innovadores

Les actuacions han de contribuir a la RIS3 i ser considerades d’interès i rellevància per al Pla de ciència de les Balears 2013-17. Així, les àrees estratègiques considerades d'especial interès i rellevància al nou pla són la ciència i la tecnologia marina, les ciències biomèdiques i les ciències de la salut, el turisme, el medi ambient i els continguts digitals basats en el coneixement.

Beneficiaris i línies de finançament:

Poden ser objecte d'ajuda les actuacions incloses en alguna de les línies o tipologies de finançament següents:

A.      Foment de la innovació per a PIME.

B.      Ajudes per a accions de recerca i desenvolupament de PIME i associacions sense ànim de lucre.

Pressupost:

El pressupost total de la convocatòria és de 2.750.000 euros.

Terminis:

  • Presentació de sol·licituds: 30 dies hàbils a partir del 24 de juny de 2018
  • Execució: màxim fins al 15 de setembre de 2020
  • Justificació: 15 dies des de l’acabament de l’execució (màxim 30 de setembre de 2020)
Anar a la convocatòria
Data de publicació: 29/06/2018