OTRI Convocatòria: Finançament per a proves de concepte El termini per a la presentació dels projectes finalitza el proper 15 de maig

IMATGE_CONVOCATORIA

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (OTRI) en col·laboració amb el Vicerectorat d'Innovació i Relacions Institucionals de la UIB i la Direcció General d'Innovació, Recerca i Turisme, posa en marxa una convocatòria amb l'objectiu d'identificar, valorar i madurar resultats de recerca generats a la UIB amb potencial comercial.

Per a això, la convocatòria disposa d'un pressupost total de 15.000 euros (IVA no inclòs) sent el pressupost estimat a optar per cada projecte de 5000 euros (IVA no inclòs).

Pel que fa als projectes susceptibles d'entrar a la convocatòria es regiran per la següent descripció:

(…) comprendran activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin la consecució d'una prova de concepte, en forma de prototip, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre altres, i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament per fer-la més atractiva per a empreses o altres entitats que podrien estar interessades en la seva explotació.

El termini de recepció de candidatures romandrà obert des del 3 al 15 de maig de 2018.

La informació detallada de les formes de presentació i les condicions que han de complir les despeses del projecte es troba al document de la convocatòria que podeu trobar adjunt.

Nom de l'arxiu
Convocatòria
Sol·licitud
Data de publicació: 03/05/2018