OTRI Curs de formació: «La importància dels projectes nacionals i europeus per obtenir finançament i poder transferir coneixement» Un grup d’experts explicaran i comentaran algunes de les principals convocatòries nacionals i europees.

curso proyectos def

Curs de modalitat semipresencial els dies 7 i 9 de maig a la sala 27 de l'edifici Sa Riera.

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, en el marc de l'activitat de consultoria per a la valoració i el seguiment dels resultats de la recerca a la Universitat de les Illes Balears, organitza un curs gratuït de formació en gestió de la innovació. Aquest té com a objectiu que els participants tinguin una primera visió per saber quines són les passes principals per elaborar un projecte d'innovació que pugui ser objecte de finançament. Un grup d'experts explicaran i comentaran algunes de les principals convocatòries nacionals i europees, així com els aspectes que els participants han de tenir en compte a l’hora de fer una proposta innovadora que es vulgui presentar a una convocatòria de R+D+I. 

 

Programa

Part presencial:

Primera sessió: La importància dels projectes europeus. Com podem cercar convocatòries europees d’interès i desenvolupar una proposta de projecte innovadora en l’àmbit europeu (el dilluns 7 de maig de les 16 a les 19 hores), a càrrec del senyor Lluís Tudela, de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

 

Segona sessió: Definició d’una proposta de projecte innovadora en l’àmbit nacional (el dimecres 9 de maig de les 16 a les 19 hores), a càrrec del doctor Xavier Varona, de la Universitat de les Illes Balears.

Part en línia:

Les sessions en línia tindran una durada de quatre hores, i es proposarà material per consultar i exercicis per posar en pràctica els coneixements adquirits.

 

Certificat

Per obtenir el certificat de participació, és imprescindible haver assistir com a mínim a un 80 per cent de l’acció formativa i haver fet els exercicis proposats.

 

Si estau interessats a assistir-hi, podeu consultar-ne tota la informació i inscriure-us-hi al següent enllaç.

Data de publicació: 26/04/2018