OTRI Convocatòria Reptes-Col·laboració 2017 Publicació de la convocatòria de Retos-colaboración per a organismes de recerca i empreses

laborata

Resolució del 27 d'octubre de 2017 de la Secretaria d'Estat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació i la Presidència de l'Agència Estatal d'Investigació per la qual s'aprova la convocatòria de tramitació anticipada Reptes-Col·laboració 2017.

 

L'objectiu de la convocatòria és el finançament de projectes en cooperació entre empreses i organismes de recerca, per tal de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l'aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis.

Els projectes objecte d'ajuda de la present convocatòria són projectes de desenvolupament experimental en la modalitat de projectes en cooperació. El projecte ha de comptar amb la participació d'un mínim de dues entitats, una de les quals obligatòriament ha de ser un organisme de recerca públic o privat.

Poden tenir la condició d'entitats beneficiàries les que pertanyin a alguna de les categories següents:

Universitats públiques, organismes públics de recerca, empreses, entre d'altres.

Pel que fa al pressupost del projecte, l'actuació ha de tenir un pressupost mínim finançable de 500.000 euros. El pressupost finançable per empresa i projecte es limitarà a un màxim de 15 milions d'euros.

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 14 de novembre de 2017 a les 00 hores i acabarà el dia 13 de desembre de 2017 a les 15 hores.

Data de publicació: 07/11/2017