OTRI Convocatòria d'ajuts per projectes coordinats d’R+D conjunts entre centres de recerca i empreses Convocatòria de la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme per projectes coordinats d'R+D

recerca

L'objecte de la convocatòria és donar suport a projectes coordinats d'R+D entre empreses i centres d'investigació per a la creació d'esquemes de col·laboració científica estables i potents amb la finalitat d'obtenir resultats revellants, propers al mercat. 

Les temàtiques dels projectes han d’estar integrades en les iniciatives previstes en la RIS3 de Balears:

(1) Sostenibilitat Territorial, (2) Gestió de la Innovació i la internacionalització d’empreses turístiques, (3) Turisme de benestar i qualitat de vida, (4) Coneixement per al canvi turístic (5) Tecnologies Turístiques, (6) Sectors emergents: ciències marines, bioeconomia (economia circulant i biotecnologia) i Industries Culturals i Creatives (ICCS). Y també projectes relacionats amb les àrees temàtiques del Pla CTIE de les Illes Balears (2013-2017)

Les entitats que poden beneficiar-se dels ajuts de la convocatòria són:

  • Centres públics d’R+D: universitats públiques, organismes de recerca, entitats sanitàries públiques, etc.
  • Altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que tinguin definit en els seus estatuts d’R+D com activitat principal.
  • Empreses
Data de publicació: 28/09/2017