OTRI La UIB participa en un projecte europeu per millorar el cultiu de la tomàtiga de ramellet El projecte europeu TOMRES pretén millorar la resiliència de les tomatigueres i maximitzar la seva eficiència en el canvi climàtic

ramellet

La tomàtiga de ramellet és un dels cultius més representatius de les Illes Balears, i forma part important de la nostra cultura gastronòmica. Ara bé, el cultiu de la tomàtiga s'enfronta els darrers anys a un problema triple.

En primer lloc, la disponibilitat d'aigua es redueix progressivament, per les previsions de reducció de les pluges a causa del canvi climàtic; en segon lloc, també es redueix la disponibilitat de fertilitzants, per l’increment de la demanda i dels costs d’aquests productes i l’augment de les restriccions en el seu ús per les conseqüències que tenen sobre la qualitat de l’aigua i la biodiversitat; i, finalment, la diversitat genètica de la tomàtiga cultivada és limitada. Tot plegat fa que la sostenibilitat ambiental i econòmica de les estratègies de creixement de la tomàtiga estigui en risc.

Atesa aquesta situació, el grup de recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies i l’empresa Agroilla, s’han proposat dissenyar i testar noves combinacions de genotips de la tomàtiga i provar noves pràctiques de gestió per reduir l’impacte ambiental de l’activitat agrícola. En el marc d’aquest projecte, han sembrat 5.000 tomatigueres de 250 varietats d’arreu del món en una finca agrícola experimental d’Ariany. El principal objectiu és avaluar si aquestes tomàtigues poden contribuir a crear noves varietats que requereixin menys aigua i nutrients, o tinguin unes propietats de qualitat millorades. Es farà una vigilància intensiva del seu estat fisiològic i agronòmic, incloses mesures a distància amb vols no tripulats.

Aquest projecte no és la primera iniciativa del grup de recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies per a l’estudi d’espècies vegetals autòctones d’interès hortícola

Els secrets de la tomàtiga de ramellet

A diferència d'altres varietats de tomàtiga, la tomàtiga de ramellet presenta dues qualitats que fan que tingui un gran interès des del punt de vista agronòmic. La primera té a veure amb el procés de maduració del fruit, que fa que es conservi de manera natural d'un any a l’altre sense perdre les seves propietats organolèptiques. La segona és la seva major resistència a la sequera, que permet el seu característic cultiu <<a la seca>>, aspecte que està fortament relacionat amb la durabilitat del fruit.

El investigadors de la UIB pensen que aquestes característiques de la tomàtiga de ramellet la converteixen en una varietat d’interès per aconseguir noves varietats de tomàtiga que millorin la seva resiliència a l’estrès hídric i de nutrients, i així es puguin reduir les necessitats d’aigua i nutrients del cultiu de la tomàtiga.

Data de publicació: 24/09/2017