OTRI Entra en vigor la nova Llei de Patents L'OTRI gestiona un total de 67 invencions de la UIB entre patents i models d'utilitat

patent banner1

El passat 13 de Juliol de 2015, la Comissió d'Indústria del Senat va aprovar el projecte de Llei de Patents, que entrà en vigor l'1 d'abril de 2017.

Entre les novetats que s'han introduït, es poden destacar les següents:

  • Obligatorietat de l'examen de patentabilitat, que inclou un examen de novetat i d'activitat inventiva, desapareixent el procediment general de concessió.
  • Pagament de l'Informe sobre l'Estat de la Tècnica al moment de la sol·licitud de la patent, la qual cosa suposa avançar les taxes pagades a la fase inicial de la tramitació i desapareix la taxa de concessió.
  • Reducció en un 50% de les taxes per a emprenedors que tinguin la consideració de PIME o persona física.
  • Les universitats públiques tindran dret a una bonificació del 50% en l'import de les taxes per a l'obtenció i el manteniment d'una patent espanyola o model d'utilitat. El 50% restant es podrà retornar si es demostra una explotació econòmica real i efectiva.

D'altra banda, la nova Llei de Patents també inclou canvis en els models d'utilitat, entre els quals destaca la prova de novetat absoluta (novetat internacional) i la introducció com a invencions protegibles per aquesta figura de les substàncies i composicions de productes químics a exclusió de les invencions relatives a matèria biològica, i substàncies i composicions farmacèutiques.

Actualment l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI) gestiona un total de 67 invencions de la Universitat de les Illes Balears (UIB), incloent patents i models d'utilitat, generades principalment en els sectors de Salut, Enginyeria i Alimentació.

Data de publicació: 03/04/2017