OTRI Jornada “Acceleració de projectes: del laboratori al mercat” Hi participaran experts d’entitats que faciliten la transferència del coneixement en l’àmbit del sector sanitari

mostres-laboratori

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), en el marc de la xarxa Enterprise Europe Network (EEN), organitza a jornada "Acceleració de projectes: del laboratori al mercat".

Aquesta jornada, que es durà a terme el proper 22 de març a l'edifici cientificotècnic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), té per objectiu donar a conèixer els diferents instruments de finançament de projectes de recerca en salut, així com els nous esquemes de relació publico-privada com la compra pública innovadora.

La iniciativa, organitzada per l'Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI), s’impulsa degut a l’augment de l’esperança de vida i de les malalties cròniques, fets que impliquen nous reptes pel sector sanitari en el context de la investigació i el seu finançament des del punt de vista transfronterer.

Aquesta jornada s’adreça a investigadors i gestors de recerca de l’entorn públic i privat de les Balears (Universitat, hospitals, centres de recerca, clústers empresarials, etc.) que tenen projectes de recerca. Els assistents que vulguin donar a conèixer els seus projectes  tindran l’oportunitat de fer reunions individuals de consulta amb els ponents, els quals els assessoraran sobre els diferents mecanismes per obtenir finançament.

La jornada comptarà amb experts de la Fundació per a la Innovació i la Prospectiva en Salut a Espanya (FIPSE), Effectia Consulting i EIT Health, entitats que faciliten la transferència de coneixement en l’àmbit del sector sanitari i que ajuden a superar el context de dificultats pressupostàries que tenen els investigadors i gestors de recerca públics i privats.

El programa d’activitats de la jornada i el formulari d’inscripció està disponible en aquesta pàgina web per a tots els interessats.

Data de publicació: 10/03/2017