Servei adreçat a valorar el dolor i els problemes sensoriomotors de persones amb discapacitat, i a assessorar en la intervenció d'aquests trastorns

Disseny d'intervencions personalitzades per millorar la qualitat de la vida personal i familiar.

La discapacitat produeix un impacte en el context personal, escolar, laboral, social i familiar. Moltes de les patologies causants de discapacitat cursen amb dolor i amb diferents graus d'alteracions sensitives i motores. No obstant això, moltes vegades, les dificultats comunicatives d'aquest col·lectiu fan que aquestes situacions s'infravalorin. En aquest context, una avaluació correcta d'aquests trastorns i de la seva relació amb aspectes emocionals, cognitius i socials permetria dissenyar intervencions holístiques i personalitzades que redundassin en la millora de la qualitat de vida personal i familiar.

A la Universitat de les Illes Balears (UIB), tenim un grup de recerca que ofereix la valoració integral del dolor i dels trastorns sensoriomotors en persones amb discapacitat, així com assessorament en intervencions personalitzades que incloguin àrees cognitives, emocionals i socials, concretament:

  • Valoració del dolor en persones amb discapacitat, independentment de la seva capacitat comunicativa.
  • Valoració dels dèficits sensoriomotors en persones amb discapacitat, en relació amb altres trastorns emocionals i socials.
  • Assessorament sobre intervencions personalitzades, basades en una valoració integral.
  • Investigar per millorar la seva qualitat de vida.
foto 1

In collaboration with:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats