desenvolupament UIBTalent

UIBTalent, Departament de Formació

La gestió de l'oferta universitària d'estudis propis és un dels grans objectius d’UIBTalent, com també la gestió de cursos adreçats a estudiants i graduats universitaris, cursos de formació a la carta per a empreses, cursets d’especialització, seminaris, etc.

Els estudis s’han dissenyat amb itineraris modulars i flexibles per facilitar-hi l’accessibilitat. Els horaris són compatibles amb les responsabilitats professionals o personals. A més, s'utilitzen unes metodologies que apliquen la teoria a la pràctica i les lliçons s’imparteixen a distància, de forma semipresencial o presencial.

Donam resposta a les teves necessitats formatives

  • Formació Avançada: Màsters, postgraus i formació permanent
  • Formació In-Company, solucions corporatives
  • UIBidiomes, cursos d’idiomes
  • Gestionam les bonificacions de la Fundació Tripartita per a empreses