Formació dual 2021 sector nàutic

nautic-cat

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Forma't mentre fas feina remunerada a empreses de Pintura i Fibra al Sector Nàutic!

Des de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears t'oferim un projecte de Formació Dual en el que et formaràs tant a nivell acadèmic com pràctic a empreses de Pintura i Fibra al Sector Nàutic. Consulta la nostra política de gestió.

 • Contracte de formació-aprenentatge de dotze mesos de durada amb remuneració econòmica (la remuneració en funció del conveni col·lectiu).
 • Formació acadèmica de 500 hores en un certificat de professionalitat de nivell 2 del sector nàutic.
 • Període del contracte: octubre de 2021 a octubre de 2022.
 • En cas de superació del curs, obtenció del certificat de professionalitat de nivell 2 de Pintura i Fibra al Sector Nàutic.
 • Possibilitat d'aconseguir un contracte laboral a empreses del sector una vegada finalitzat el projecte.
 1. Tenir mínim 16 i  no haver-ne complit 30 abans del començament del projecte. Les persones amb discapacitat no tenen límit d'edat per participar.
 2. Estar inscrit al SOIB com a demandant de feina en el moment de selecció de candidats.
 3. No tenir un contracte indefinit, ni haver renunciat a un contracte indefinit 6 mesos abans del començament del projecte.
 4. Tenir com a mínim una de les titulacions acadèmiques següents:
  • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
  • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2.
  • Tenir un certificat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.
  • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir.
  • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau -FP1).
  • Haver superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l'Administració educativa.
  • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.
  • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.
 5. Complir els requisits legals per tenir un contracte de formació.

FORMACIÓ CERTIFICADA

IQNET ISO

Coordinen aquesta iniciativa

banner balearic marine cluster