Contractes i Convenis de R+D+I

Col·laboram amb tu

Qualsevol grup de recerca reconegut per la Universitat, departament, institut universitari de recerca així com el seu professorat pot subscriure contractes amb persones, universitats o entitats públiques i privades per dur a terme treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com per desenvolupar ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació.

El marc que permet aquesta activitat és l'article 60 de la LOSU (Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari), antic article 83 de la LOU, reconegut a més per la UIB en l'article 114 dels seus Estatuts.

La informació necessària per a la tramitació d’un contracte és la següent:

  • Parts del contracte (empresa i equip investigador)
  • Objecte del contracte.  Memòria tècnica i econòmica del projecte.
  • Pressupost desglossat.

Per a la tramitació d’un contracte a l’empara de l’art. 60 LOSU contacteu amb l'OTRI a través de l’adreça gabriela.dinkova@fueib.org o al telèfon 971 259 659.

Si tens un projecte de R+D+I per al qual necessitis la participació o col·laboració d'un grup de recerca, pots consultar el catàleg de serveis, utilitzar el cercador de grups o bé contactar amb nosaltres.

Normativa aplicable

 

Accés a la Utilitat de Gestió Econòmica

Cal accedir-hi emprant les credencials d'UIBdigital Utilitat de Gestió Econòmica FUEIB