Empreses Presentat el primer informe GEM d’emprenedoria a les Illes Balears L’informe aposta per, entre altres qüestions, prioritzar projectes innovadors i amb alta projecció internacional

gem

El rector de la UIB, Llorenç Huguet, i el conseller de Treball, Iago Negueruela, han presentat la primera edició de l'informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de les Illes Balears, un observatori internacional del fenomen emprenedor, que es desenvolupa amb periodicitat anual.

L'informe de l'any 2017 és el primer que es realitza a les Illes Balears, gràcies a la col·laboració entre la Universitat i la conselleria de Treball, Comerç i Indústria. S’ha elaborat sota la direcció del doctor  Julio Batle, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement d’Organització d’Empreses, i amb la participació d’un equip de professors dels departaments d'Economia de l'Empresa i d'Economia Aplicada de la UIB.

El projecte GEM Illes Balears 2017 centra la seva atenció en el conjunt de l'ecosistema emprenedor i, pretén servir com a punt de partida en la configuració i consolidació d'un equip estable d'investigadors dedicat al mesurament i seguiment del fenomen emprenedor i de l'ecosistema d'emprenedoria a les Illes Balears. El valor fonamental de l’informe és que permet comparar els indicadors d'emprenedoria de la Comunitat Autònoma amb altres regions i països. Els resultats d'aquesta primera edició permeten disposar d’un diagnòstic de l'activitat emprenedora a les Illes Balears i de tots els factors de l'entorn que actuen com a impulsors i com a fre de noves iniciatives empresarials.

Entre les principals conclusions de l’informe destaca que les Illes Balears mantenen la seva posició històrica com a regió altament emprenedora de forma estable. L’any 2017 hi ha un repunt en l’activitat emprenedora a la Comunitat Autònoma que acompanya els senyals de recuperació de la crisi. Així, l’activitat emprenedora total o en fase inicial a la CAIB manté un ritme alt i es manté en les dades de l'any anterior (2016), no obstant, es perd el colideratge que es va tenir l'any passat regionalment, al costat de Catalunya, en les primeres posicions.

En línies generals, la població adulta entre 18 i 64 anys identificada com a emprenedora de negocis naixents o nous, de menys de 3,5 anys d'antiguitat, es manté, com l'any 2016, en un 6,1%. Un 62% de les persones que emprenen a la CAIB inicia la seva activitat (fase naixent) amb uns requeriments de capital inferiors a 50.000 euros. La taxa d'inversió informal es va situar molt per sota de la mitjana nacional, amb una aportació per inversor igual o superior a 12.000 euros en més de la meitat dels casos.

El 81,4% de les persones de les Illes Balears identificades com a emprenedores en fase inicial l'any 2017 es dedicava a oferir serveis, amb un predomini dels serveis no intensius en coneixement, assignatura pendent en el cas de les Balears, que presenta un dèficit respecte a la mitjana espanyola de gairebé 10 punts pel que fa a serveis oferts a empreses. També resulta estratègica la dada de l’orientació internacional, que representa el 29,2% de la població emprenedora, xifra que supera quasi en 5 punts la mitjana espanyola; important element diferenciador regional.

Pel que fa a les recomanacions, en línies generals l’informe GEM aposta per prioritzar projectes altament innovadors i amb alta projecció internacional, i facilitar l'accés a l'emprenedoria innovadora a persones amb coneixement i menys recursos (econòmics i de treball en xarxa o networking). És un vell repte sobre el qual les Balears ha d'incidir, així com sobre els reptes culturals relacionats amb el gènere que reflecteixen un repte educacional i de comunicació a les Illes.

L’equip destaca que el paper de la UIB és clau en aquest afany d'ampliar la base de coneixement en tots els trams, especialment el jove, per propiciar l'emprenedoria jove, assignatura pendent a tot Espanya.

Els programes públics, senyala l’informe, haurien de seguir monitorant i prioritzant les necessitats de les persones emprenedores altament innovadores: una actuació pública més selectiva, innovadora/experimental i exigent cap als emprenedors. En aquest sentit, insisteix en que els emprenedors de més recorregut potencial requereixen un tipus de polítiques diferents de les usades per promoure amb caràcter general l'emprenedoria.

En quan al món empresarial, l’informe 2017 destaca que el submón corporatiu i l'emprenedor no estan degudament entrellaçats, i aquesta és una rèmora de gran importància per a la innovació a la regió i per al sector turístic en concret, clau en l'economia de les Balears. També incideix en la necessitat de fomentar encara més el paper que poden exercir les grans corporacions en el finançament de l'emprenedoria, bé com a clients de noves empreses emergents (start-ups), configurant els seus propis fons d'inversió o comprant companyies en fase primerenca quan aquestes hagin complert certes fites en el seu desenvolupament. Aquesta és una tendència mundial desconeguda o molt poc explorada corporativament a les Balears.

Des del punt de vista fiscal, apunta que seria recomanable que les administracions públiques continuessin propiciant a través d'una política d'incentius (fiscals, fons de fons, xarxes d'inversió especialitzada, etc.) el desenvolupament d'una oferta de capital prou àmplia com per evitar gaps de capital associats a projectes estratègics basats en sectors d'especial projecció (nous desenvolupaments i tecnologies per al turisme, biomimètica, nanotecnologia, etc.). Així com seguir apostant per promoure incentius fiscals adreçats a aquelles persones que financen projectes emprenedors estratègics en fase primerenca i equiparar-los al tractament fiscal dels fons de capital risc.

Per últim, l’informe senyala que la disponibilitat de capital especialitzat en fase primerenca seria, a més, fonamental per poder donar continuïtat a resultats prometedors derivats de processos de transferència tecnològica (universitats i centres tecnològics). En tots dos àmbits les Illes Balears tenen un dèficit molt marcat.

L’informe GEM Illes Balears 2017 ha estat possible gràcies a a col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la conselleria de Treball, Comerç i Indústria, a través del l‘Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears. A l’enquesta d’experts han participat activament el Parc BIT (Govern balear), Palma Activa (Ajuntament de Palma), IDI (Govern balear), FUEIB, CAEB, Joves Empresaris de Mallorca, així com una desena d'empreses.

 

Data de publicació: 10/01/2019