Empreses L’Oficina Fundraising UIB promociona el patrocini i el mecenatge de vuit projectes universitaris Es tracta de tres projectes d’investigació, quatre projectes singulars i solidaris i un fons econòmic d’ajuda per a estudiants

fundraising

L'Oficina Fundraising UIB, dependent de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), funciona a tota màquina en l'obtenció d’aportacions privades per a la Universitat, a través del patrocini i el mecenatge de projectes innovadors que repercuteixin positivament en la societat.

Aquesta entitat, impulsada pel Vicerectorat d'Innovació i Relacions Institucionals de la Universitat de les Illes Balears (UIB), va ser presentada a la societat el passat 26 d'octubre de 2017, i des de llavors ha anat augmentant la seva cartera de projectes d’investigació, singulars i solidaris fins a arribar a les vuit iniciatives que es gestionen en l’actualitat.

L’ens té com a objectiu captar fons i recursos privats que ajudin a finançar les activitats desenvolupades per la comunitat universitària de la UIB que contribueixin al progrés de la societat balear; així mateix, els seus professionals s’encarreguen d’incrementar la projecció social de la UIB i impulsar el coneixement dels projectes, programes i activitats que realitza la Universitat; i promoure les sinergies entre el món empresarial, social i cultural i la comunitat universitària.

L’Oficina Fundraising UIB compta amb un equip que atén i assessora els particulars en la contribució als projectes universitaris donant suport i assessorant en relació amb les accions de patrocini i mecenatge. Així mateix cal destacar que l’Oficina també impulsa la cooperació de les grans empreses i corporacions, a través dels convenis de cooperació empresarial i la constitució de càtedres d’empresa.

Els projectes vigents

Actualment l'Oficina Fundraising UIB gestiona tres projectes d'investigació, quatre projectes singulars i solidaris i un fons econòmic d’ajuda per a estudiants universitaris.

Els projectes d’investigació tenen com a finalitat contribuir a la generació i la integració del coneixement en la societat, a través d’accions de millora i desenvolupament. Aquestes iniciatives són:

  • Projecte Bio-MOF. Aquesta investigació prepara components d’ADN i ARN modificats i estudia la seva reacció enfront d’ions metàl·lics. Se cerca trobar-hi una aplicació pràctica, com l’augment de la vida de les plantes, l’ús en la biomedicina per a l’eliminació controlada de medicaments o l’obtenció de llargues cadenes d’ions amb potencial aplicació en el camp de l’electrònica.
  • Projecte ECOAL. Centra el seu estudi i acció en els fonaments ecològics per a la gestió i la conservació del parc de s’Albufera de Mallorca. Avalua l’estat ecològic d’aquest paratge natural, des d’un punt de vista multidisciplinari, i proposa mesures concretes per a la conservació d’aquest ecosistema.
  • Projecte BCL-2. Aquest projecte actua en el camp del control de la transcripció d’un oncogèn causant d’un tipus de leucèmia. Els investigadors pretenen abordar el desenvolupament de la inactivació de les regions promotores d’aquesta cèl·lula cancerosa, reduir la resistència de les cèl·lules tumorals i aconseguir frenar la progressió dels tumors existents.   

Els projectes singulars i solidaris són iniciatives amb interès social i educatiu que requereixen divulgació, amb la finalitat d’aportar a la societat coneixements d’àmbits temàtics específics o que compleixen el requisit de la singularitat pel seu objectiu, proposta o finalitat. Són els següents:

  • Programa EPS. Promoció de les enginyeries, l’Edificació i les Matemàtiques, atès que el nombre d’experts que es graduen cada any és insuficient per cobrir l’oferta de feina vigent. La finalitat principal és promocionar els estudis universitaris d’aquest àmbit entre els estudiants d’ESO i de batxillerat, amb la finalitat de despertar l’interès i incentivar l’enginy, la creativitat i la innovació.
  • Projecte INEDITHOS. Aquest programa de la UIB pretén oferir suport educatiu, social i psicològic als infants i joves que romanen ingressats durant llargues estades a l’Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Així mateix, cerca oferir atenció domiciliària al jovent amb malalties rares i atenció psicopedagògica als pacients joves de la Unitat de Cures Pal·liatives de l’HUSE.
  • Projecte GeniusUp. Nascut arran del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), aquest projecte cerca fomentar la cultura científica i tecnològica dels potencials estudiants universitaris mitjançant els videojocs. El projecte planteja fer servir les TIC per acostar-se als estudiants i ampliar l’àmbit de transferència del coneixement a través d’eines lúdiques.
  • Coral UIB. La coral universitària celebra el seu quarantè aniversari. Durant aquestes quatre dècades ha esdevingut un exponent de la música a les Balears. L’objectiu és divulgar el patrimoni musical de la Universitat i de les Illes, i dinamitzar les relacions entre la música, la cultura i la societat.

Quant a projectes gestionats per l’Oficina Fundraising UIB, finalment queda mencionar el fons d’ajuda a estudiants. Aquest instrument de la UIB vol canalitzar la ferma aposta universitària pel talent; es pretén que ningú no quedi fora de la Universitat per motius econòmics.

Tots els projectes estan àmpliament explicats i documentats al portal web de l’oficina de captació de recursos, a la web de la FUEIB. En aquest portal també s’hi pot trobar tota la informació necessària quant al règim fiscal de donacions i aportacions fetes a favor de les iniciatives esmentades. Les donacions als projectes de la UIB tenen desgravacions de fins a un 75 per cent.

Podeu consultar-ne tota la informació aquí.

Data de publicació: 28/03/2018