Empreses Ajuts per a contractes Torres Quevedo (PTQ) 2016 Publicació de la convocatòria Torres Quevedo 2016

convocatoria

Ajudes d'una durada de tres anys a fi d'afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per escometre plans i projectes de R+D, i ajudar a la consolidació d'empreses tecnològiques de recent creació.

Podran ser entitats beneficiàries de les ajudes, les següents:

  • Les empreses, entre les quals s'inclouen les empreses "spin-off" i les Joves Empreses Innovadores
  • Els centres tecnològics d'àmbit estatal
  • Els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal
  • Les associacions empresarials
  • Els parcs científics i tecnològics

Termini de la convocatòria: 9 de febrer de 2017

Data de publicació: 07/12/2016