Expert/a Universitari/ària en Actualització en Estudis de Gènere i la Seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)

Alumnes amb títulació universitària reglada:

  • Expert/a Universitari/ària en Actualització en Estudis de Gènere i la seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS).
  • Curs d’Actualització Universitària en la violència de gènere en les relacions de parella: els mites romàntics i estratègies de prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS).
  • Curs d’Actualització Universitària en Salut, conciliació i noves tecnologies com àmbits socials d’aplicació de la perspectiva de gènere. Títol propi de la UIB  (9 ECTS).

Alumnes amb accés a la Universitat

  • Diploma Universitari d’Actualització en Estudis de Gènere i la seva aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS).
  • Diploma Universitari de la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS).
  • Diploma Universitari de Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials d’Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS).

Alumnes sense accés a la Universitat

  • Diploma d'Actualització en Estudis de Gènere i la seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS).
  • Diploma de la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS).
  • Diploma de Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials d’Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS).

 

 

 

A distància, A distància, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, UIBTalent
Matrícula oberta