Expert/a Universitari/ària en Actualització en Estudis de Gènere i la Seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)

"Curs d'Actualització Universitària en la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)"

Mòdul I: Amor i violència: mapa actual dels mites romàntics (3 ECTS)

 • Definicions bàsiques: violència de gènere, tipus de violència, patriarcat, socialització diferencial, amor romàntic, mites.
 • Breu historia de l'amor romàntic.
 • Vells i nous mites.
 • Mapa actual: viatge al nucli de la mentida.

Mòdul II: Estratègies educatives de prevenció de la violència de gènere (3 ECTS)

 • Conèixer i distingir diferents models educatius des de la perspectiva de gènere.
 • Identificar i analitzar comportaments agressius en relacions interpersonals en contextos educatius .
 • Desenvolupar la capacitat per a la implementació d'un pla de prevenció de la violència.

"Curs d'Actualització Universitària en Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials d'Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS)"

Mòdul III: Salut i gènere: algunes claus per a entendre les diferències i desigualtats en salut entre dones i homes (3 ECTS)

 • Definicions bàsiques: sexe i gènere, biaixos sexistes, anàlisis de gènere, determinants socials de la salut.
 • Les diferències en salut entre dones i homes (diferències per sexe).
 • El gènere com a exemple de factor social que inclou en la salut (desigualtat por gènere).
 • Alguns exemples pràctics: dels estils de vida a l'atenció sanitària.
 • Annexos: bibliografia actual, anàlisis de casos.

Mòdul IV: La conciliació de la vida laboral, familiar i personal: competències personals i mesures empresarials que la faciliten (3 ECTS)

 • Definicions bàsiques: igualtat d'oportunitats; conciliació; corresponsabilitat; pla d'igualtat; accions positives; responsabilitat social corporativa
 • Marc legislatiu actual a nivell nacional.
 • Coresponsabilitat personal i responsabilitat empresarial.
 • Els beneficis de mesures de conciliació: satisfacció, compromís i rendiment.

Mòdul V: Igualtat 2.0, les seves possibilitats i beneficis (3 ECTS)

 • La Societat de la Informació i la bretxa digital de gènere.
 • Recursos a la xarxa per i per a la igualtat.
 • La coeducació a la xarxa: eines i recursos.
 • El llenguatge no sexista a la xarxa. Algunes eines per la detecció.
A distància, A distància, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, UIBTalent
Matrícula oberta