2023-2024 Expert/a Universitari/ària en Actualització en Estudis de Gènere i la Seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)

La igualtat és cosa de tots!

Actualitza la teva formació i adquiriràs pautes i coneixements per aplicar aspectes i mesures a favor de la igualtat entre dones i homes, un dret contemplat per la legislació vigent en la Llei Orgànica 3/2007.

Amb aquesta titulació actualitzaràs les teves competències professionals d'acord amb el deure de formació permanent i actualització de coneixements i, al mateix temps, guanyaràs opcions a l'hora de participar en processos de promoció laboral dins del teu sector professional.

Aquest curs està format per dos Cursos d'Actualització Universitària que detallem tot seguit, es poden cursar cadascun d'ells aïlladament o fer-los tots per tal d'obtenir el títol d'Expert/a Universitari/ària. Podeu consultar la informació a la web de cada curs:

"Curs d'Actualització Universitària en Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials d'Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS)"
"Curs d'Actualització Universitària en la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)"

Millora els teus coneixements i suma't a la igualtat!

Adreçat a

A totes aquelles persones interessades en la temàtica.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

A distància, A distància, Curs, Educació, Estudi propi, UIBTalent