UIBTalent, estudis propis i formació continua

Ens encarregam de gestionar els estudis propis de postgrau i de formació continuada de la UIB. Així, la gestió de l'oferta universitària d'estudis propis és un dels grans objectius d'UIBtalent, com també la gestió de cursos adreçats a estudiants i graduats universitaris, cursos de formació a la carta per a empreses, cursets d'especialització, seminaris, etc. Els ensenyaments de postgrau i d'especialització són, per llur pròpia naturalesa, summament adequats per configurar estudis propis de la Universitat, ja que poden donar resposta, en un període breu de temps, a les necessitats de formació d'un determinat grup de la societat.

Aquesta formació té la capacitat d'adaptar-se a les característiques de cada un dels col·lectius, perquè gràcies a la seva ductilitat podem aconseguir la plena conjugació entre les expectatives formatives dels receptors i els continguts de la formació. Aquests ensenyaments ofereixen tant en els continguts com en la metodologia una alta flexibilitat, adequació específica i rapidesa de resposta a les necessitats i demandes de l'entorn social, característiques aquestes assumibles per cada universitat respecte al seu entorn concret. Els estudis s'han dissenyat amb itineraris modulars i flexibles, per facilitar-hi l'accessibilitat; amb horaris compatibles amb les responsabilitats professionals o personals i amb unes metodologies que apliquen la teoria a la pràctica i que s'imparteixen a distància, de forma presencial o semipresencial.

Som conscients de la importància dels RH en l'èxit de les empreses i de la seva necessitat d'adaptar-se als canvis permanents. Per això, des de la Fundació també es posa esment en la formació in company, dissenyant, oferint i gestionant curs adaptats.