Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent (60 ECTS)

Continguts

El curs comprèn tres blocs, amb una càrrega global de 60 crèdits.

Bloc genèric (16 ECTS)

 • Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat. (3 ECTS).
 • Processos educatius i organització escolar a la formació professional I. (3 ECTS). 
 • Processos educatius i organització escolar a la formació professional II. (3 ECTS).
 • Interacció i convivència a l'aula. (4 ECTS).
 • Societat, família i educació. (3 ECTS).

Bloc específic (22 ECTS)

 • Orientació professional. (5 ECTS).
 • Disseny i desenvolupament curricular. (4 ECTS).
 • Metodologia i recursos en el procés d'ensenyament i aprenentatge. (4 ECTS). 
 • Estratègies i tècniques d'avaluació. (4 ECTS). 
 • Investigació i innovació educativa. (5 ECTS).

Bloc de Pràcticum (20 ECTS)

 • Pràctiques en centres docents. Del 22/11/2023 fins el 04/03/2024 període de pràctiques presencials als centres. Horari a acordar amb el centre. (20 ECTS). Obligatoriament a realitzar a les Illes Balears

Bloc de Treball Final (2 ECTS)

Centres educatius, Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca, Semipresencial, UIBTalent