Universitaris Places-3T, projecte europeu impulsat per la Fundació Universitat-Empresa Aquest projecte europeu compta amb la participació d'entitats d'Itàlia, Bèlgica, França, Països Baixos i Espanya

projecte places3t

Places-3T és un projecte Erasmus+ finançat per la Comissió Europea destinat a promoure i acompanyar el desenvolupament de "3rd Type Places" a Europa.

Les estructures i condicions econòmiques i socials en ràpida evolució porten a imaginar nous llocs on les persones puguin treballar, aprendre i crear valor, d'acord amb els objectius de felicitat, benestar i la preservació del nostre planeta.

L'objectiu d'aquest projecte és crear espais de col·laboració de "tercer tipus" que donin suport a la innovació social, cultural i empresarial en sistemes on les persones poden crear ecosistemes prometedors que poden ser físics o virtuals com a plataformes o xarxes. Les entitats participants tenen com a objectiu identificar i definir els elements clau que permetin aconseguir espais de col·laboració exitosos i establir models, enfocaments i eines que propiciïn la creació d’aquests espais.

Places 3T compta amb la participació d'entitats d'Itàlia, Bèlgica, França, Països Baixos i Espanya, entre les quals hi figura la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB).

     Què són els projectes europeus?

Els projectes europeus són treballs realitzats en grups de participants de diferents països de procedència, que tenen com a objectiu principal el desenvolupament de nous coneixements, tecnologies, productes o activitats relacionades amb la recerca. L'àrea de Projectes de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears s'encarrega de la gestió, coordinació i realització dels projectes participats, tant nacionals com a internacionals, en els àmbits de la formació, de la inserció laboral de titulats i de les empreses.

Els principals àmbits temàtics de treball de la FUEIB són el turisme, el medi ambient, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), xarxes de formació contínua a distància per a treballadors i empreses i l'adaptació d'empreses i treballadors als canvis tecnològics i de mercat. Consulta els projectes on la FUEIB treballa aquí

Data de publicació: 15/12/2021