Universitaris La FUEIB assisteix a la Conferència Anual de la xarxa Enterprise Europe Network a Viena L'OTRI hi participa per augmentar la capacitat de transferència i donar més visibilitat a les innovacions generades al campus de la UIB

een

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), a través de l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI), participa en la Conferència Anual de la xarxa Enterprise Europe Network (EEN). La FUEIB forma part del node EEN a les Illes Balears conjuntament amb la Fundació Bit i la Cambra de Comerç de Mallorca.

Aquesta jornada de tres dies de durada és l'esdeveniment més important dels que organitza la xarxa durant l'any i serveix a les entitats que en són membres per reunir-se, intercanviar experiències i millorar la col·laboració internacional dels serveis que s'ofereixen a tot Europa. Del seu programa, en el que hi participen més de vuit-cents representants de més de 60 països, destaquen tallers, sessions plenàries i oportunitats de creació de xarxes i esdeveniments socials.

Els temes d'agenda d'aquesta conferència, que coincideix amb el 10è aniversari de l'EEN, són la gestió de la innovació, l'accés a les finances, la digitalització i la internacionalització. Per a la FUEIB, la participació en aquest esdeveniment internacional suposa augmentar la capacitat de transferència de les innovacions generades al campus universitari i donar més visibilitat als resultats en R+D+I de la UIB a escala de tot el continent.

Data de publicació: 24/10/2018