Universitaris Curs de formació: «La Propietat Industrial a l’entorn empresarial» Un grup d’experts explicaran i comentaran les principals vies de protecció de resultats d’investigació.

coneixament

Els conceptes propietat industrial i propietat intel·lectual esdevenen essencials al món de la recerca, ja que protegir els resultats d'investigació és, moltes vegades, la primera passa per poder transferir el coneixement a la societat.

Amb l'objectiu d'introduir les principals vies de protecció, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears en col·laboració amb la Direcció General d'Innovació i Turisme organitza el curs de formació «La propietat industrial a l’entorn empresarial».

El curs tractarà dels temes següents: 

  • Introducció a la propietat industrial; diferències entre propietat industrial i intel·lectual. Signes distintius: marca i nom comercial.
  • Disseny industrial.
  • Invencions: patents i models d’utilitat.

 

Programa

Part presencial:

Primera sessió: introducció, marques i dissenys (el dimarts 15 de maig de les 16 a les 19 hores), a càrrec d’un tècnic especialista de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)

Segona sessió: invencions, patents i models d’utilitat (el dimecres 16 de maig de les 16 a les 19 hores), a càrrec d’un tècnic especialista de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) 

 

Part en línia:

Les sessions en línia tindran una durada de quatre hores, i es proposarà material per consultar i exercicis per posar en pràctica els coneixements adquirits.

 

Certificat

Per obtenir el certificat de participació és imprescindible haver assistir com a mínim a un 80 per cent de l’acció formativa i haver fet els exercicis sol·licitats.

 

Si estau interessats a assistir-hi, podeu consultar-ne tota la informació i inscriure-us-hi al següent enllaç.

Data de publicació: 08/05/2018