Universitaris La FUEIB i el CLIQIB llancen una convocatòria de formació dual per a menors de 30 anys Aquesta convocatòria és possible gràcies al finançament del programa Dual Sectors Estratègics 2017

dualquimica410

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i el Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears (CLIQIB) han llançat una convocatòria pública de formació dual, d'un any de duració, en el marc del programa DUAL Sectors Estratègics 2017, iniciativa del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Les persones interessades a participar per reenfocar el seu perfil professional han de ser joves menors de 30 anys, amb una formació màxima d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) o grau mitjà de formació professional no relacionat amb la família de la indústria química. Així mateix, els aspirants han d'estar inscrits com a demandants d’ocupació la SOIB.

Els joves participants alternaran la seva formació entre les instal·lacions d’UIBTalent Formació Avançada, ubicades a l’edifici de Sa Riera, i una empresa del sector, amb la finalitat de desenvolupar coneixements i competències professionals en un entorn real. Les persones seleccionades per a la formació dual comptaran amb una retribució econòmica i l’alta a la Seguretat Social durant tot el procés formatiu.

Les empreses a on s’efectuarà la formació pràctica són Acuafix, Argui, Detergents Insulars, Depur-Clor, Distribuciones Burguera, La Palmera-Es Fasser, Ecomón, Futurquimia S.L, Gispert Depuración de Agua, Jabones Puig, Kelko, Olives i Pedrosa.

Aquesta és la segona convocatòria de formació dual gestionada per la FUEIB i s’articula com a resposta al sector professional de la indústria química, que necessita professionals per a la recepció, expedició, condicionament i aprovisionament logístic de productes químics i no en troba.

Les persones interessades han d’enviar un currículum viate a dualfueib@fueib.org amb la referència "Alumne dual indústria química (QUIE 0408)". Tots els detalls d’aquesta convocatòria es poden consultar en aquesta pàgina web. La data límit d’inscripció és dia 3 d’abril i el període formatiu té previst l’inici el dia 23 d’abril.

Data de publicació: 05/03/2018