Universitaris Aprovat el pressupost de la FUEIB per a l’any 2017 Els comptes de l’any vinent ascendeixen a 6.760.348,65 euros, un 5,44% més respecte a l’any 2016

logo pressupost

El Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) va acordar el passat dilluns, 12 de desembre, l'aprovació del pla d'actuacions per a l’exercici econòmic i el catàleg de llocs de treball corresponent a l’any 2017.

Ingressos

Es preveuen uns ingressos totals de 6.670.348,65 euros. El càlcul d'ingressos s'ha realitzat considerant el següent:

  • Un 100% d’ocupació a la Residència UIB, tenint en compte la signatura d’acords d’ús i l’expectativa d’ús d’acord amb les dades del present curs acadèmic.
  • El mateix número d’abonaments a Campusesport respecte del 2016 i idèntiques entrades per activitats complementàries, calculant-se en 874.442,84 euros, un 0.60% més que el 2016.
  • Pel que fa al Departament de Formació i Congressos, la partida s’incrementa respecte al pressupost anterior a causa de la millora dels ingressos de l’any 2016 i l’augment d’activitats de formació i esdeveniments. Es preveu recaptar 2,9 milions d’euros, un 44,28% del total de les entrades de la FUEIB.
  • Respecte al Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) es preveu l’entrada de 292.000 euros, dels quals 174 mil provindran de l’encomana de gestió de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i els restants de serveis proporcionats a empreses i patrocinis.
  • Finalment des del Departament de l’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI) i Projectes es preveu facturar 1,08 milions d’euros al llarg del 2017, dels quals 135 mil procediran de l’encomana de gestió de la UIB.

Despeses i inversions

Les despeses totals de la FUEIB per a l’any 2017 corresponen també a 6.670.348,65 euros, dels quals un 27,66% del total correspon a la partida de personal, l’apartat de major dimensió dins el pressupost de la Fundació. Els salaris no variaran respecte del pressupost 2016.

Les activitats de formació i els contractes gestionats suposen un total del 45,86% del pressupost. La següent despesa en importància són els subministraments que suposen un 4,32% del pressupost. L’aportació de la FUEIB a la UIB per activitats gestionades de formació i contractes suposa un 5,01% del pressupost amb un total de 338 mil euros.

Les inversions pressupostades per l’exercici 2017 seran finançades mitjançant el flux de caixa generat i l’aportació de la UIB de 50 mil euros destinats a Campusesport. Cal afegir, però, que aquest programa d’inversions només s’executarà en la seva totalitat si es generen els ingressos suficients.

Objecte de la Fundació

El pressupost aprovat respon al compliment de l’objecte i la finalitat de la FUEIB, que és el foment, la promoció i la consecució d’activitats relacionades amb l’educació, la investigació, la innovació, la cultura i l’esport en tots els aspectes de la vida econòmica i social en què s’insereix la Fundació.

En particular, les activitats han de contribuir a establir vies de diàleg i col∙laboració entre la UIB i les empreses i institucions del seu entorn econòmic, social i geogràfic, a afavorir la cooperació en els diferents departaments de la Universitat i a fomentar la transferència de coneixement i tecnologia entre la UIB i la societat balear.

Es pot consultar més informació aquí

Data de publicació: 16/12/2016