OTRI ICEX convoca el seu Programa de Pràctiques en Empreses i Entitats 2017 La durada d’aquest programa és d’un any, estant prevista la incorporació dels becaris a les empreses durant el mes de febrer de 2017

L'objectiu d'aquest programa és donar suport a les empreses en procés d’internacionalització, mitjançant la posta a disposició d’aquestes de joves professionals formats i especialitzats prèviament a la Xarxa Exterior de la Secretaria d’Estat de Comerç, perquè culminin el seu procés de formació a l’entorn empresarial, cercant la seva integració en l’àmbit laboral. La durada d’aquest programa és d’un any, estant prevista la incorporació dels becaris a les empreses durant el mes de febrer de 2017.

Poden optar al programa aquelles empreses i entitats constituïdes jurídicament a Espanya amb activitat internacional, que presentin un pla estructurat amb la formació que aportaran al becari, competències a desenvolupar, funcions a les que serà assignat el becari, i activitats a realitzar durant el període de pràctiques.

Respecte al finançament de la beca, ICEX assumeix el 50% de la dotació bruta anual del becari si les pràctiques es desenvolupen en una PIME o entitat, i el 30% en el cas que es desenvolupin en una GRAN empresa. Per la seva banda, l'empresa o entitat es fa càrrec del 50% de la dotació bruta anual si les pràctiques es desenvolupen en una PIME o entitat, i el 70% de la dotació bruta anual en el cas que es desenvolupin en una GRAN empresa.

La presentació de sol·licituds es realitzarà exclusivament a través del portal ICEX, on també trobareu tota la informació sobre aquesta convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 30 de setembre.

Data de publicació: 22/07/2016