OTRI El doctor Jaume Carot, Rector de la UIB, és el nou president del patronat de la FUEIB Previsiblement al juliol es celebrarà una reunió de Patronat per donar un impuls en tres dimensions a les funcions de la FUEIB

carot

El passat dilluns, 14 de juny, es va celebrar la presa de possessió del nou rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), doctor Jaume Carot Giner, i automàticament, va esdevenir president del patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

D'acord amb l'article 12 dels estatuts de la FUEIB, el president del patronat és el rector de la UIB. Així mateix, l'article 11 de la normativa interna estableix que tant el rector com el president del Consell Social de la UIB són membres nats de l'òrgan suprem de govern, administració i representació de la FUEIB. Per altra banda, cal destacar que el Patronat també està format pel vicerector/a amb competències relacionades amb l'objecte de la Fundació; pels membres elegits pel Consell de Govern de la Universitat, entre el seu professorat; i pels membres elegits pel Consell Social de la UIB entre persones vinculades a l'entorn empresarial i professional.

Es preveu que durant el mes de juliol es dugui a terme la primera reunió del Patronat des de la celebració del 25è aniversari de la FUEIB. En aquesta reunió es donarà un impuls en tres dimensions a les tasques de la Fundació respecte a l'educació, la recerca i la innovació, així com en tot allò relacionat amb la gestió i l'eficiència dels espais i els serveis gestionats per la FUEIB.

 

Foto: A. Costa / UIB

Data de publicació: 16/06/2021