Empreses Mallorca acollirà el VIII Congrés Internacional d’Adquisició del Llenguatge Aquest congrés se centrarà en la relació entre la cognició i el llenguatge

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través d'UIBcongrés, organitza la VIII edició del congrés de l'AEAL, que es durà a terme a Palma del 7 al 9 de setembre de 2016, al campus universitari.

L'Associació per a l'Estudi de l'Adquisició del Llenguatge (AEAL) promou l'estudi de l'adquisició i el desenvolupament del llenguatge, tant en situacions monolingües com multilingües, prestant atenció especial a l'adquisició de l'espanyol, el basc, el català i el gallec, així com a la relació entre el llenguatge i els processos psicològics, socials, educatius i biològics. Aquest congrés trianual reuneix especialistes en l'adquisició del llenguatge d'àrees tan diverses com la gramàtica, el lèxic, el discurs, la pragmàtica, la psicolingüística, la neurolingüística, la sociolingüística, la didàctica de les llengües i la pedagogia.

Aquest congrés se centrarà en la relació entre la cognició i el llenguatge durant el desenvolupament típic i atípic infantil, especialment en contextos bilingües. 

 

Data de publicació: 18/07/2016