Orientació i inserció professional (DOIP) El DOIP celebra la III Jornada de Tutors i Tutores d’Empresa Aquesta trobada es dedica a formar i a reconèixer la tasca dels tutors d'empresa dels estudiants de la UIB

tutors-empresa

La figura del tutor/a d'estudiants que fan pràctiques en empreses esdevé fonamental per garantir la qualitat de la formació a les empreses. És per això que el Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) ha organitzat, un any més, la seva Jornada de Tutors i Tutores d'Empresa, que s’ha fet el 17 de novembre a Sa Riera.

L'objectiu d'aquesta jornada és fomentar la preparació de les tutores i tutors d’empresa a l'hora de planificar i impulsar les pràctiques dels estudiants universitaris. En la jornada s’han presentat els resultats de diverses enquestes de satisfacció, dirigides tant als responsables de les tutories com a l’alumnat en pràctiques. En destaca la valoració general, que supera el 9 de mitjana; i també l’elevat percentatge d’estudiants que realitzen pràctiques, no per reconèixer crèdits de formació universitària, sinó a iniciativa pròpia per millorar les seves aptituds personals.

Durant la sessió també es va presentar la nova eina de gestió de pràctiques, molt més àgil, intuïtiva i útil, ja que entre altres coses permet conèixer perquè l’alumnat rebutja determinades ofertes de les empreses, i permet a aquestes adaptar les propostes de pràctiques a les característiques dels universitaris. Així mateix, durant la jornada, es va realitzar una dinàmica pràctica per descobrir quines són les principals inquietuds dels tutors de pràctiques i saber, amb paraules concretes, quins valors obtenen i transmeten les tutores i tutors durant el tracte amb l’alumnat en pràctiques.

Han participat en la III Jornada de Tutores i Tutors d’Empresa representants de vuitanta-cinc empreses amb conveni de cooperació amb la UIB; la vicerectora d’Estudiants, doctora Carmen Touza; i la directora del DOIP, senyora Maria del Mar Socias, entre altres.

Data de publicació: 18/11/2022