Orientació i inserció professional (DOIP) DOIP: Els universitaris han aprofitat el temps de pandèmia per formar-se i preparar-se El DOIP ha presentat avui el 'Dades i Xifres' del curs acadèmic 2019-20

foto doip

La pandèmia ha evidenciat una disminució de les pràctiques en empreses, les ofertes de treball i els contractes laborals, però les dades confirmen que els universitaris han aprofitat el temps per formar-se i han fet més sessions d'orientació que mai: 1.538 sessions d'orientació professional individualitzades (el curs passat en varen fer 1.004).

El curs 2019-20 el DOIP tingué registrats 5.717 demandants d'ocupació, el 62,6 per cent dels quals foren dones. Tot i la crisi sanitària, 455 universitaris feren pràctiques en entitats i empreses; es tramitaren 707 ofertes de treball; se signaren 124 contractes laborals, i el web del DOIP rebé 478.935 visites. Han presentat totes aquestes dades avui la doctora Rosa Isabel Rodríguez, vicerectora d'Estudiants; el senyor Luís Vegas, director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, i la senyora Maria del Mar Socias, directora del Departament d’Orientació i Inserció Professional de la UIB. 

Perfil dels usuaris del DOIP: el 78 per cent dels universitaris demandants d’ocupació estan en la mitjana d’edat de 27,7 anys i són titulats (4.469). De tots els titulats, 3.318 ho són de la UIB i 1.151 són d’altres universitats.
 
Què diuen els usuaris del DOIP?
 
Gràcies a l’enquesta que el DOIP (262 enquestats i 233 respostes) fa als usuaris, sabem que el recurs que més fan servir per trobar feina és a través de parents, amics o coneguts. Però també en troben amb les borses de feina en xarxa, del SOIB i del DOIP, entre d’altres. Els usuaris també responen que estan contents amb la informació i el tracte rebut per part de les persones que gestionen el DOIP; de fet, les puntuen amb un 8,3 sobre 10.
 
Per altra banda, al 53 per cert dels estudiants en pràctiques els han ofert la possibilitat de continuar vinculats a l’empresa com a estudiants en pràctiques, amb un contracte laboral o fent-hi una col·laboració professional. En total, s’han fet 165.884 hores de pràctiques (cada estudiant n’ha fetes una mitjana de 364). Pel que fa a les pràctiques, els estudiants les valoren amb un 8,32 sobre 10. Les empreses, a través dels tutors dels estudiants en pràctiques, valoren l’experiència amb un 8,8 i el 98 per cent recomanaria el DOIP a una altra empresa.

Data de publicació: 15/04/2021