Orientació i inserció professional (DOIP) Dades i xifres del DOIP: més de 266 contractes laborals i quasi 700 pràctiques durant el curs 2018-19 El Departament d’Orientació i Inserció Professional de la UIB ha presentat les dades i xifres del curs acadèmic 2018-19

dades19

El Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) ha presentat avui migdia el tradicional Dades i Xifres, un document que aplega estadístiques i infografies sobre la feina feta durant tot l'any acadèmic.

Així, el DOIP va gestionar la contractació de més de 266 titulats universitaris durant el curs acadèmic 2018-19, dada que representa un petit increment (de 253 a 266 contractats). D'aquests, 104 els varen signar dones i 71, homes.

Al 60,66 per cent dels estudiants en pràctiques que varen respondre l'enquesta d’avaluació els varen oferir la possibilitat de continuar vinculats a l’empresa, ja fos com a estudiants en pràctiques (47,33 per cent), amb contracte laboral (51,91 per cent) o fent-hi una col·laboració professional (0,76 per cent).

La senyora Maria del Mar Socias, directora del DOIP; el senyor Luís Vegas, director de la Fundació Universitat-Empresa de la UIB; i la doctora Rosa Isabel Rodríguez, vicerectora d’Estudiants de la UIB, han presentat les dades als mitjans de comunicació.

Perfil d’usuari del DOIP

Dels 5.773 universitaris que cercaven feina a través del DOIP, el 61,1 per cent eren dones i el 73,5 per cent eren titulats (4.248), majoritàriament a la UIB (3.305), tot i que també en va rebre d’altres universitats (943).

Altres dades destacades:

  • En total, es feren 268.411 hores de pràctiques
  • La mitjana d’hores de pràctiques que feren estudiants va ser de 397 hores
  • Les 676 pràctiques extracurriculars les dugueren a terme 350 homes i 326 dones
  • La valoració de les pràctiques extracurriculars per part dels estudiants i empreses, així com del servei del DOIP, fou de més de 8 punts sobre 10. El 98 per cent de les empreses recomanarien el DOIP a altres empreses.

Podeu veure tota la información recopilada al document adjunt.

Data de publicació: 05/03/2020