Orientació i inserció professional (DOIP) La UIB i Sampol reforcen la seva col·laboració en la formació d'alumnes Els alumnes de la UIB poden fer les pràctiques acadèmiques curriculars i extracurriculars externes a l'empresa d'enginyeria i obres

sampol doip

La vicerectora d'Estudiants, doctora Rosa Isabel Rodríguez, i el senyor Gabriel Sampol, en representació de l'empresa Sampol Ingeniería y Obras, SA, han signat un conveni per dur a terme pràctiques acadèmiques curriculars i extracurriculars externes d'estudiants de grau i de postgrau de títols oficials i propis de la Universitat.

Mitjançant aquest conveni, la Universitat i Sampol consoliden la col·laboració que han mantingut els darrers anys i que ha fet possible que 17 alumnes de la UIB hagin pogut fer pràctiques en aquesta empresa entre el mes d'octubre de 2018 i el mes d'octubre de 2019. 

Les pràctiques acadèmiques curriculars són les que els estudiants duen a terme com a activitats acadèmiques integrants del seu pla d'estudis. Les pràctiques extracurriculars, en canvi, són les que els estudiants fan de manera voluntària durant el seu període de formació i que, tot i no estar incloses al seu pla d'estudis, poden ser objecte de reconeixement com a crèdits ECTS. Aquestes pràctiques extracurriculars les gestiona el Departament d'Orientació i Inserció Professional de la FUEIB. 

La finalitat d'aquestes pràctiques és contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teòric i pràctic, i facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants han d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits. A més, també tenen com a objectiu afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives, obtenir una experiència pràctica que els faciliti la inserció al mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura, i afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l'emprenedoria. 

Data de publicació: 07/11/2019