Orientació i inserció professional (DOIP) Serveis del DOIP: simplificam i agilitzam la gestió Totes les millores estan lligades a l’impuls de la nova pàgina web de la FUEIB

equip doip

El Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) posa en marxa noves iniciatives que permetin continuar incentivant les pràctiques externes dels alumnes de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Gràcies a la col·laboració de centenars d'empreses i entitats de Balears i d'altres indrets, es posa a disposició dels estudiants la possibilitat de realitzar pràctiques externes. Aquesta experiència, sense dubtes, contribueix en la formació integral dels universitaris, ja que possibilita l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits a les aules i afavoreix l’ocupabilitat, aportant noves competències i potenciant els valors de la creativitat, la innovació i l’emprenedoria.

Conscients d’aquesta aposta en favor del talent dels joves, des del DOIP s’han posat en marxa una sèrie de millores en la gestió de les pràctiques de la Universitat. Tots els canvis es duen a terme amb la finalitat de facilitar la feina a universitaris i equips de recursos humans que col·laboren amb el DOIP i la UIB, centrant les millores en la supressió de burocràcia, la implantació de noves tecnologies que permetin més agilitat i la renovació de la pàgina web del departament.

Simplificam i agilitzam la gestió

Per tal de simplificar els processos i millorar els serveis, a partir d’ara el DOIP realitzarà un conveni marc amb cada empresa o entitat que vulgui acollir alumnes en pràctiques. Aquest conveni marc permetrà acollir estudiants de la UIB, ja sigui per fer les pràctiques extracurriculars -gestionades pel DOIP-, com per dur a terme pràctiques curriculars, gestionades per les facultats.

Un cop signat el conveni el DOIP prepararà annexos-plans de pràctiques, que seran els documents signats pels estudiants seleccionats.

Noves tecnologies

Així mateix des del DOIP es recorrerà a l’ús de les noves tecnologies, permetent la signatura electrònica en tots els seus documents, a través de la plataforma Docusign, fet que atorgarà al procés molta més agilitat.

Els alumnes seleccionats també podran signar electrònicament els documents, fet que els permetrà no haver de desplaçar-se a les oficines del DOIP.

En constant renovació

Totes les millores estan lligades a l’impuls de la nova pàgina web de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), un espai més accessible a on s’empra un llenguatge més dinàmic i modern.

Podeu ampliar tota aquesta informació als apartat Cerca Candidats, per a empreses i entitats, i Pràctiques i Feina, per a estudiants.

Data de publicació: 25/11/2016