Prepara't pel procés de selecció

Processos de selecció. L'entrevista i molt més...

Un procés de selecció és el conjunt d'estratègies que condueixen a la presa de decisió de la persona a contractar per un determinat lloc de feina.

Tot i que hi poden haver molts nivells de complexitat a l'hora d’afrontar aquest procés per part del reclutador, en general podem establir les següents fases: difusió de l’oferta i recaptació de candidats, preselecció de candidats potencials, entrevistes i altres proves de selecció (tests, dinàmiques, proves de competències, etc.) i presa final de la decisió. Dins d’aquests processos actualment s’integren de forma transversal a l’hora de valorar els candidats altres aspectes comentats relacionats amb el reclutament 2.0 (recerca dels perfils socials dels candidats a les xarxes socials, valoració de la seva reputació digital, referències dels seus contactes professionals, publicacions a un blog personal relacionat amb l’àmbit professional, etc.).

Entrevista de feina:

Dinàmiques de grup: