Recerca de feina 2.0

Hem d'estar al dia

Els reclutadors opten cada cop més en utilitzar, a més de les habituals, formes alternatives de selecció: a través de xarxes socials, atracció del talent donant a conèixer la imatge de l'empresa o mitjançant el networking. Per tant, com és lògic, també pren força la modalitat de recerca de feina que es basa en la utilització de les eines que ens proporciona la web 2.0.

L'èxit en aquesta modalitat de recerca es basarà en una utilització de les diferents xarxes socials, tenir una identitat digital ben elaborada, reputació online i esser capaç de realitzar un networking efectiu. Aquest mètode de recerca, gràcies a la potenciació de contactes professionals que suposa, et pot donar accés als processos de recerca ocults (o que no es publiquen als portals de feina).

Enllaços relacionats: