Persones amb discapacitat

La integració sociolaboral és cosa de tots

La integració sociolaboral del col·lectiu de persones amb discapacitat és un objectiu clau per a la nostra societat que es tracta d'impulsar des de l'administració pública amb diferents polítiques emmarcades dins de la Llei d'integració social de persones amb discapacitat (LISMI).

Així doncs, dins del nostre àmbit autonòmic, podem trobar diferents associacions, federacions i/o entitats que s'ocupen de defensar els drets d'aquest col·lectiu i executar els diferents programes que s'impulsen, així com entitats privades que promouen accions amb el mateix objectiu com mesures de responsabilitat social corporativa.

Als següents enllaços hi trobaràs informació de les entitats i programes d'inserció laboral que porten a terme així com altres recursos específics com portals de feina i borses.