L'Autocandidatura

Una passa endavant!

L'autocandidatura és el fet d'oferir-te directament a una empresa sense que hi hagi hagut prèviament cap oferta de treball.

Serà recomanable que seleccionis i t’informis be de les empreses on fas autocandidatura per tal d’assegurar-te que poden requerir en algun moment de la contractació de persones amb el teu perfil professional. Es pot fer presencialment, per telèfon, per correu electrònic, a través de la pàgina web de l’empresa i/o per xarxes socials.

Aspectes essencials: