La Carta de Presentació

Una breu introducció...

La carta de presentació és una breu introducció al currículum que té com a objectiu crear interès a la persona que rebrà la teva sol·licitud i posar en relleu les dades específiques del teu currículum que et fan un candidat idoni per a treballar en aquella empresa o donar resposta a la seva vacant.

Pautes i consells:

Models i exemples: