2018-2019 Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS). EDICIÓ MALLORCA 2018-19

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Des d'una perspectiva transversal, que inclou diverses aportacions de la Filosofia, la Psicologia, la Pedagogia i el Treball Social, s'ofereix una formació interdisciplinària orientada a l'autoconeixement, la gestió emocional i el desenvolupament de la comunicació assertiva, amb el propòsit general de fomentar la millora de les relacions intra i interpersonals, amb especial atenció a la comunicació assertiva i efectiva, la construcció de consens, i la solució pacífica de conflictes.

Aquest curs té com a objectius:  

  • Facilitar una formació transversal i interdisciplinària a l’entorn de la filosofia pràctica, la neurobiologia de les emocions, les habilitats socials, l’anàlisi i la intervenció en situacions especials, les dinàmiques d’actuació assertiva en situacions de conflicte, i aplicacions actuals de certes aportacions de la filosofia clàssica per facilitar actituds coherents davant les dificultats
  • Millorar les relacions intra i interpersonals.
  • Aprendre i aprofundir en el coneixement i la pràctica dels continguts i les eines destinats a l’autoconeixement, la gestió de les emocions, la millora de la comunicació, la solució de conflictes i la construcció de consensos.

Adreçat a

Aquesta formació s'adreça fonamentalment als professionals que s'han de dedicar a educar, orientar, assessorar, i ajudar altres persones amb vista al foment del benestar anímic, com també als titulats que s'hagin de dedicar a la mediació i a les pràctiques del consens i la solució pacífica de conflictes.També s’adreça a les persones que, tot i no tenir un interès professional, vulguin aprofundir en l’autoconeixement i millorar les relacions amb si mateixos i amb els altres; especialment pares i mares que vulguin aprendre tècniques de diàleg i gestió emocional per facilitar la comunicació amb els fills.

Es a dir, s'adreça a diplomats, llicenciats o graduats de titulacions relacionades amb la docència, la filosofia, la psicologia, les ciències de la salut, el treball social, la pedagogia o la mediació, com també a totes les persones que, tot i no tenir titulació, mostrin un interès justificat per conèixer les tècniques i els continguts del curs.

Darreres places!!!

Matrícula oberta fins al 18 de març de 2019

Estructura

Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats, Presencial